Έκθεση:
Λ.Βουλιαγμένης 108 16777 Ελληνικό
Τηλ: 210-9617554, 210-9640096, 210-9644981
@:diamant@otenet.gr
Service - Ανταλ/κά - Γραφεία:
Ερμού 6 (Από Λ.Βουλιαγμένης 100) 16777 Ελληνικό
Τηλ: 210-9617554, 210-9640096, 210-9644981
@:diamant@otenet.gr